استخدام کارگر وارد کابینت کار

تلفن
09101723879 کپی
دسته بندی
آدرس
قیمت

کار گر وارد یا نیمه وارد کابینت ساز نیازمندم

ویپسی نت، منفعت یا مسئولیتی در قبال خرید، فروش، دریافت یا ارائه خدمات اشخاص و واحد های تجاری معرفی شده در این سامانه را ندارد و صرفا اطلاعات فروشنده را به خریدار و خدمات دهنده را به خدمات گیرنده می‌دهد. لطفا در معاملات خود، جانب احتیاط را رعایت نمایید.