فرآورده های چوبی عباسی

فرآورده های چوبی عباسی

فرآورده های چوبی عباسی

55261834-35

9126750903

9126750903


عرضه مستقیم مواد اولیه صنعت چوب،پخش نئوپان وmdf خام ورنگی ونوارpvcوچسب گرانول(

8:00 - 17:30


- بلوار صنایع جنوبی پلاک145


نظر کاربران

فعلا نظری ثبت نشده است

نظر شما