خدمات فنی مهندسی برق تکنو 20

خدمات فنی مهندسی برق تکنو 20

عباس کریمی

خدمات فنی مهندسی برق تکنو 20

,55274902,55274901

9126398105

9126398105


تعمیر و فروش انواع ابزار برقی و بادی و بنزینی

8:00 - 17:30


- خ 21- خیابان پژواک شمالی- پارکینگ مسجد -


نظر کاربران

فعلا نظری ثبت نشده است

نظر شما