برشpvcعلیزاده

برشpvcعلیزاده

اکبر علیزاده

برشpvcعلیزاده

55276458

9147767740

9147767740


کلیه ی خدمات برش،PVC،مونتاژو...

8:00 - 17:30


- بلوار صنایع شمالی پلاک73


نظر کاربران

فعلا نظری ثبت نشده است

نظر شما