پرس سه طبقه نجاری OTT المان ١٠٠تنی

تلفن
09122136437 کپی
تلفن
دسته‌بندی
محل
نوع آگهی
قیمت

حدود ٥٠ سال در انباربدون استفاده بوده بدون خرج واماده کار

ویپسی نت، منفعت یا مسئولیتی در قبال خرید، فروش، دریافت یا ارائه خدمات اشخاص و واحد های تجاری معرفی شده در این سامانه را ندارد و صرفا اطلاعات فروشنده را به خریدار و خدمات دهنده را به خدمات گیرنده می‌دهد. لطفا در معاملات خود، جانب احتیاط را رعایت نمایید.