اره اتشی

تلفن
09197463797 کپی
تلفن
دسته‌بندی
محل
نوع آگهی
قیمت

اره اتشی تک فاز

موتور در حد میباشد
قدرت عالی
قیمت 2300000

ویپسی نت، منفعت یا مسئولیتی در قبال خرید، فروش، دریافت یا ارائه خدمات اشخاص و واحد های تجاری معرفی شده در این سامانه را ندارد و صرفا اطلاعات فروشنده را به خریدار و خدمات دهنده را به خدمات گیرنده می‌دهد. لطفا در معاملات خود، جانب احتیاط را رعایت نمایید.