صنعت چوب پدیده

صنعت چوب پدیده

قهرمانلو

صنعت چوب پدیده

55256810-11

9124709078

9123966474


تولید کننده انواع ورقهایmdfفوق برجسته(سینکرونایز) با ابعاد280*122و183*366

8:00 - 17:30


- خ24- پلاک17


نظر کاربران

فعلا نظری ثبت نشده است

نظر شما